Persoonlijk profiel

Opstellen van je persoonlijk profiel (Wie ben ik, Wat kan ik en Wat wil ik)

Werkgevers zijn met name geïnteresseerd in wat je te bieden hebt. Dit moet je duidelijk kunnen maken. De basis voor succesvol solliciteren is dan ook het hebben van inzicht in de eigen wensen en kwaliteiten, kortom het bekende drieluik: Wie ben ik, Wat kan ik en Wat wil ik?

Pas als het persoonlijk profiel helder is, is gerichte actie naar de arbeidsmarkt mogelijk!

Je leven tot nu toe kun je verdelen in perioden. Door middel van het invullen van vragenlijsten, krijg je zicht op datgene wat je geleerd hebt uit deze perioden. Stap voor stap breng je je persoonlijk profiel in kaart en je zult merken dat dit meer zal zijn dan je Curriculum Vitae.

  • Werkervaring: maak een compleet overzicht van alle functies die je ooit vervuld hebt;
  • Opleiding/cursus: maak een gedetailleerd overzicht van de gevolgde opleidingen, d.w.z. zaken die je geleerd hebt; dit is dus meer dan alleen schoolopleidingen (start vanaf de lagere school). Eenmaal opgeschreven zul je tijdens een sollicitatiegesprek sneller in staat zijn belangrijke zaken aan te geven.
  • Persoonlijke achtergrond: geef aan wie je bent, wat je belangrijk vindt in het leven, waar je vandaan komt etc. Voor gesprekken met psychologen, personeelsfunctionarissen en toekomstige werkgevers is het van belang dat je je persoonlijke achtergronden kunt weergeven.
  • Motiverende en demotiverende aspecten van het werk: maak voor jezelf duidelijk wat je motiveert in je werk, breng dat in beeld door het op te schrijven.
  • Beschrijven van 5 successen: een succes is iets dat je gedaan hebt waar je trots op bent, ongeacht de mening van een ander. Door je successen te analyseren krijg je inzicht in je vaardigheden en met name die vaardigheden die je met plezier hebt toegepast. Immers, je bent tijdens een sollicitatiegesprek in staat gedane beweringen te staven met voorbeelden uit de eigen praktijk!
  • Samenvattende inventarisatie: uit de grote hoeveelheid gegevens die je verzameld hebt, kun je nu een beeld samenstellen dat een typologie geeft van jezelfo.a.  Motivatie en vaardigheden matrix, lijst van persoonlijke eigenschappen, lijst van waarden werk/privé en lijst van wat werk jou moet bieden: jouw persoonlijk profiel!