Cam-NC expert systeem

Cam- NC expert systeem behelst het ontwikkelen van een expert systeem voor het genereren van informatie voor Numeriek bestuurde machines die bewerkingen uitvoeren zoals boren, frezen, kotteren, lasersnijden, ponsnibbelen, vonkverspanen etc.

Het idee is om bij de invoer alleen aan te geven wat er gemaakt moet worden en zo min mogelijk aan te geven hoe iets gemaakt moet worden. Hoe iets gemaakt moet worden wordt vast gelegd in methodes.

Invoer voor het systeem bestaat uit aan te geven wat er gemaakt moet worden zoals: rond gat, rechthoekige kamer, gleuf, pot gat, tapgat etc. en dit met alle dimensions,vorm en plaats toleranties die een vorm precies vastleggen.

Wat nodig is een nieuwe programmeertaal waarin deze dingen geprogrammeerd kunnen worden. Deze programmeertaal bevat elementen zoals Objecten, Acties, Methodes etc. Met een Object definieert men wat er gemaakt moet worden met Acties en Methoden definieert men hoe iets gemaakt moet worden.

Voorbeeld met het statement ob1= Object/Type,rondgat,Diameter, 20,Diametertolerantie,0.05, Plaatstolerantie,0.05,Oppervlakte nauwkeurigheid, 2 Ru,Rechtheid, …….

Wordt vervolgd……