Home

Welkom op de website van J&R-International !

JR-international is de website van J&R International.

J&R International is sinds 1994 actief op het gebied van training/ loopbaan/ re-integratie/ outplacement/ coaching en softwareontwikkeling.
Opdrachtgevers: Herplaatsingsservice, Start-Opleidingen, Start-Loopbaan Interventie, TU – Eindhoven/ Euflex, ASV, Curriculum, Powerteam, voor zowel profit als non-profit organisaties op alle functieniveaus.

Werkvelden.

a: Adviseren en ondersteunen van bedrij­ven op gebieden zoals: re-integratie/outplacement trajecten, marke­ting, productverkoop en soft­wareontwik­keling.

b: Trai­nen en begelei­den van personen in heroriëntatie-, loopbaanbegeleiding- en out­pla­ce­ment-­trajecten.

c: Het geven van M­icrosoft office trainin­gen ( Excel, Acces en Word).

d: Ontwikkelen en beheren van online web-shops.

e: Commercieel en algemeen interim management.

E-mail: Jrhenk@iae.nl

Mob: 0031(0)653980066